Φωτεινή Ζαχαριάδου

Χημικός

Επικοινωνία: fotini.zahariadou@gmail.com

 

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Θέματα από την τράπεζα θεμάτων ανά κεφάλαιο

(Όλα τα θέματα του ΙΕΠ, επιλεκτικά απαντημένα)

Κεφάλαιο 1 (Βασικές έννοιες): Συνοπτική θεωρία, Θέματα

Κεφάλαιο 2 (Περιοδικός πίνακας - Δεσμοί): Συνοπτική θεωρία, Θέματα

Κεφάλαιο 3 (Χημικές αντιδράσεις): Συνοπτική θεωρία, Θέματα

Κεφάλαιο 4 (Στοιχειομετρία):Συνοπτική θεωρία, Θέματα

 

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιο 1 : Ηλεκτρονιακή δομή ατόμου

Απαραίτητες γνώσεις

Θέματα Πανελληνίων , ΟΕΦΕ, ΠΜΔΧ (Σωστού/Λάθους και πολλαπλής επιλογής απαντημένα)

Κεφάλαιο 3 : Οξέα, βάσεις, ιοντική ισορροπία

Απαραίτητες γνώσεις:

1ο μέρος (Νόμος αραίωσης Ostwald, αυτοϊοντισμός νερού, υδρόλυση άλατος, Ε.Κ.Ι.)

2ο μέρος (Ρυθμιστικά διαλύματα, δείκτες, ογκομέτρηση)

Θέματα:

Θέματα Πανελληνίων , ΟΕΦΕ, ΠΜΔΧ (πολλαπλής επιλογής απαντημένα)

Θέματα Πανελληνίων , ΟΕΦΕ, ΠΜΔΧ (Σωστού/Λάθους απαντημένα)

Κεφάλαιο 5: Οργανική Χημεία

Απαραίτητες γνώσεις

Θέματα Πανελληνίων , ΟΕΦΕ, ΠΜΔΧ (πολλαπλής επιλογής απαντημένα)

Θέματα Πανελληνίων , ΟΕΦΕ (Σωστού/Λάθους απαντημένα)